Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Inkomen als je niet kunt werken.

Je kosten lopen door ook als je niet kunt werken. De financiële gevolgen van ziekte of een ongeval kunnen door deze verzekeringen worden opgevangen.

Wij hebben de best passende verzekering tegen een zeer lage premie.